Sanofi - (Azərbaycanda) tibb mütəxəssisinin razılığının toplanması