Sanofi - Obrazac saglasnosti zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini

Moj nalog

Moji osobni podaci

Moja saglasnost

Želio bih dobiti za mene relevantne komercijalne, marketinške i servisne informacije kompanije Sanofi kao i medicinske I naučne informacije. (kako je navedeno u našim Sanofi Uvjetima korišćenja i Obaveštenju o zaštiti ličnih podataka), na:
Možete u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak za primanje ove e-pošte i drugih elektroničkih poruka slijedeći upute u elektronskoj komunikaciji ili kontaktirajući nas na: SECEuropePrivacy@sanofi.com