POLITIKA PRIVATNOSTI

Tvrtka Sanofi je u cijelosti posvećena zaštiti osobnih podataka i namjerava vam pružiti sve relevantne informacije u vezi s načinom na koji obrađuje vaše osobne podatke na ovoj internetskoj stranici.

U nastavku ćete pronaći sve relevantne informacije u vezi s obradom osobnih podataka na ovoj internetskoj stranici. Imajte na umu da se sadržaj ove Politike privatnosti s vremena na vrijeme može mijenjati, primjerice u slučaju razvoja naših procesa ili kao rezultat važećeg zakona. Ako ove promjene budu objektivno značajne i budu utjecale na vaša prava ili naše obveze u vezi sa zaštitom vaših osobnih podataka (i ukoliko imamo načina da s vama kontaktiramo), obavijestit ćemo vas o ažuriranju na odgovarajući način na temelju informacija koje smo prikupili.

Međutim, preporučujemo vam da redovito posjećujete stranicu koja sadrži ovu Politiku privatnosti kako biste provjerili ima li ažuriranja.

TKO JE ODGOVORAN ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA NA OVOJ STRANICI?

SANOFI – AVENTIS CROATIA d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 63749596956 odgovoran je za obradu osobnih podataka osoba koje koriste ovu internetsku stranicu i stoga postupa kao kontrolor podataka:

PODSJETNIK: ŠTO SU OSOBNI PODATCI I OBRADA PODATAKA?

Za potrebe ove Politike privatnosti, osobni podatci su sve informacije koje se odnose na fizičke osobe koje su identificirane ili se mogu identificirati, a koje je tvrtka Sanofi obradila u vezi s ciljevima i svrhama definiranim u ovoj Politici privatnosti.

Da razjasnimo, to su sve informacije koje se odnose na pojedinca. Ti osobni podatci mogu biti, primjerice, sljedeći:

 • Temeljne identifikacijske informacije, kao što su vaše ime ili datum rođenja;
 • Informacije koje se mogu pripisati vama izravno ili neizravno, kao što je objava na društvenim mrežama;
 • Informacije koje mogu biti povezane s vama ili vašim uređajem, kao što je IP adresa (tj. mrežna adresa vašeg uređaja);

U tom smislu, pojam „obrade“ označava svaku radnju koja se poduzima u vezi s vašim osobnim podatcima, primjerice:

 • Prikupljanje
 • Skladištenje
 • Pristup
 • Analiza
 • Brisanje

KOJI SE OSOBNI PODATCI PRIKUPLJAJU NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI?

Tijekom rada, ova internetska stranica može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Identifikacijske podatke: sve informacije koje omogućavaju vašu identifikaciju, bilo izravno ili neizravno, kao što su vaše ime i podatci o kontaktu (adresa, adresa e-pošte, broj telefona), vrsta posla koji radite, vaša tvrtka
 • Stručni podaci dobiveni uz obrazac za registraciju
 • Podatke o vezi: sve informacije u vezi s vašom vezom i pristupom ovoj internetskoj stranici (npr. vrsta uređaja i preglednika koji se koriste, vremenska oznaka vaše veze, IP adresa, posjećene stranice), povijest pregledavanja
 • Podatke o lokaciji: informacije koje vaš uređaj i preglednik mogu pružiti o vašoj lokaciji ako dozvolite da se takve informacije dijele s tvrtkom Sanofi
 • Podatke koji se odnose na kolačiće („cookies“) i podatke koji se mogu prikupljati pomoću kolačića: za više informacija o kolačićima pogledajte tekst u „politika kolačića“.
 • U određenim specifičnim situacijama, Sanofi može obrađivati filozofska, politička i vjerska mišljenja, članstvo u sindikatima, seksualnu orijentaciju, informacije koje se odnose na zdravstveno, rasno ili etničko podrijetlo: Sanofi će obrađivati one kategorije podataka o osobnosti koje se kvalificiraju kao „osjetljivi“ podatci o osobnosti ili „posebne kategorije“ podataka o osobnosti, samo ako je to dozvoljeno na temelju važećih zakona o zaštiti podataka. Naročito, Sanofi će obrađivati takve informacije samo ako za to prethodno dobije vašu eksplicitnu i konkretnu suglasnost.

U KOJE SVRHE SE PRIKUPLJAJU OSOBNI PODATCI NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI?

Svaka obrada osobnih podataka se mora koristiti za određenu svrhu. U vezi s tim, osobni podatci se na ovoj internetskoj stranici prikupljaju i obrađuju u sljedeće svrhe:

 • Da bismo vam omogućili kretanje na ovoj internetskoj stranici
 • da bismo vam omogućili pristup online uslugama, aplikacijama i platformama: upravljanje vašim internetskim nalozima
 • da bismo mogli komunicirati s vama: odgovaramo na vaše zahtjeve ili upite; pružamo potporu za proizvode i usluge; pružamo vam važne informacije, administrativne informacije, obvezne obavijesti i promotivne materijale; šaljemo vam novosti i informacije o svojim proizvodima, uslugama, brendovima, aktivnostima; organiziramo i vodimo profesionalne događaje i kongrese, uključujući vaše sudjelovanje u tim događajima

PO KOJOJ OSNOVI OVA INTERNETSKA STRANICA OBRAĐUJE VAŠE PODATKE O OSOBNOSTI?

Vaši osobni podatci se obrađuju samo na osnovi:

 • vaše prethodne SUGLASNOSTI: u kojoj ste jasno i izričito dali svoje odobrenje tvrtki Sanofi da obrađuje vaše osobe podatke. U praksi, to obično znači da će Sanofi od vas tražiti da potpišete dokument ili popunite online obrazac „prijave“ ili da slijedite neki relevantan postupak koji će vam omogućiti da budete u cijelosti informirani, a zatim da jasno prihvatite ili odbijete predviđenu obradu podataka o osobnosti. Na temelju kretanja po ovoj internetskoj stranici i, ako je relevantno, suglasnosti za obradu vaših podataka o osobnosti pomoću kolačića (sukladno našoj politici o kolačićima u nastavku).
 • ugovornog odnosa između vas i tvrtke Sanofi: u tom slučaju, obrada vaših osobnih podataka uglavnom je neophodna za izvršenje ili primjenu ugovora; to znači da ako ne želite da Sanofi obrađuje vaše osobne podatke u tom kontekstu, tvrtka Sanofi može ili je dužna odbiti da sklopi takav ugovor s vama ili može da ne bude u mogućnosti da pruži proizvode ili usluge obuhvaćene ovim ugovorom.
 • „legitimnog interesa“ tvrtke Sanofi u smislu važećeg zakona o zaštiti podataka. U tom slučaju, tvrtka Sanofi uzima u obzir vaša osnovna prava i interese u utvrđivanju toga da li je obrada legitimna i zakonita.

KOLIKO DUGO SE ZADRŽAVAJU OSOBNI PODATCI PRIKUPLJENI NA OVOJ INTERNETSKOJ STRANICI?

Osobni podatci prikupljeni na ovoj internetskoj stranici zadržavaju se tijekom narednih razdoblja, ovisno o kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju:

 • Identifikacijski podatci: Sanofi čuva vaše osobne podatke za vrijeme potrebno za gore opisane svrhe ili dok se vaš pristanak ne povuče
 • Poruke: Podaci neće biti pohranjeni
 • Profesionalne informacije Sanofi čuva vaše osobne podatke za vrijeme potrebno za gore opisane svrhe ili dok se vaš pristanak ne povuče
 • Podatci o vezi: Podaci neće biti pohranjeni
 • Podatci o lokaciji: Podaci neće biti pohranjeni
 • Podatci koji se odnose na kolačiće i podatci koji se mogu prikupljati pomoću kolačića: Pogledajte politiku o kolačićima u nastavku.

TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODATCIMA

Tvrtka Sanofi može prenijeti vaše osobne podatke interno (tj. drugim subjektima tvrtke Sanofi) i/ili eksterno trećim osobama pružateljima usluga za potrebe:

 • upravljanja vašim nalogom
 • identificiranja pristupa internetskoj stranici
 • poboljšanja i prilagođavanja internetske stranice i naših proizvoda, usluga i našeg poslovanja uopće
 • korespondencije s vama u svrhu rješavanja svih upita ili žalbi
 • boljeg razumijevanja vaših područja interesa i preferencija kako bismo poboljšali naše kanale komunikacije i interakciju s vama
 • slanja obavijesti i drugih informacija za koje mislimo da će vam biti korisne ili koje ste tražili od nas

Kada takav unutarnji ili vanjski prijenos osobnih podataka podrazumijeva prijenos vaših osobnih podataka u zemlju koja pruža nižu razinu zaštite osobnih podataka od razine koja se generalno pruža u vašoj zemlji, tvrtka Sanofi će osigurati da se vašim osobnim podatcima osigura dovoljna razina zaštite primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera, kao što su Europske standardne ugovorne klauzule, Obvezujuća korporativna pravila tvrtke Sanofi ili traženje vašeg prethodnog izričitog pristanka.

VAŠA PRAVA: SANOFI ĆE OSIGURATI DA MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA U POGLEDU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Možete ostvariti svoja prava predviđena važećim zakonima o zaštiti podataka.

Stoga vas Sanofi obavještava da imate pravo:

 • na pristup svojim osobnim podatcima, na temelju jednostavnog zahtjeva – i u tom slučaju možete dobiti kopiju tih podataka (ako ih tražite), osim ukoliko vam ti podatci nisu izravno dostupni, primjerice putem vašeg osobnog naloga;
 • da vaši osobni podatci budu ispravljeni ako su netočni, nepotpuni ili zastarjeli;
 • da vaši osobni podatci budu obrisani u situacijama koje su predviđene važećim zakonom o zaštiti podataka („pravo da budete zaboravljeni“);
 • na povlačenje suglasnosti koju ste dali za obradu vaših osobnih podataka utjecaja na zakonitost obrade, ako su vaši osobni podatci prikupljeni i obrađeni na temelju vaše suglasnosti;
 • na podnošenje prigovora na obradu vaših osobnih podataka, ako su vaši osobni podatci prikupljeni i obrađeni na temelju legitimnog interesa tvrtke Sanofi i u tom slučaju morate obrazložiti svoj zahtjev objašnjavajući nam vašu konkretnu situaciju;
 • da zahtijevate ograničenje obrade vaših osobnih podataka u situacijama koje su predviđene važećim zakonom o zaštiti podataka;
 • da dobijete svoje osobne podatke za prijenos iz tvrtke Sanofi trećoj osobi ili da Sanofi prenese vaše podatke o osobnosti izravno trećoj osobi koju vi izaberete, ako je to tehnički izvodljivo (pravo na prenosivost podataka je dozvoljeno samo ako je obrada zasnovana na vašoj suglasnosti)

Ako želite da ostvarite neko od ovih prava, obratite nam se na način opisan u odjeljku „Kako kontaktirati s nama“ i poduzećemo potrebne korake kako bismo vam odgovorili što prije.

Također možete podnijeti prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka u vezi s obradom vaših osobnih podataka. Iako predlažemo da nam se prethodno obratite, ako želite da iskoristite ovo pravo, obratite se izravno nadležnom tijelu za zaštitu podataka prema vašem mjestu prebivališta.

KAKO KONTAKTIRATI S NAMA

Sva pitanja ili zahtjeve u vezi s uporabom vaših osobnih podataka od strane tvrtke Sanofi možete poslati našem službeniku za zaštitu podataka na sljedeću adresu: SECEuropePrivacy@sanofi.com