PRAVNA OBAVIJEST

Na ovoj stranici su predstavljeni uvjeti korištenja web stranice (u daljnjem tekstu „web stranica“). Kada posjećujete ovu web stranicu obvezujete se da ćete se pridržavati ovih uvjeta. Savjetujemo vam da redovito provjeravate ove uvjete, jer se oni mogu povremeno mijenjati, bez prethodne najave.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

SANOFI – AVENTIS CROATIA d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 63749596956 (u daljnjem tekstu „Sanofi“), gospodarsko društvo koje pripada grupi Sanofi, vlasnik je ove web stranice i upravlja njome. Izgled i svaka od sastavnica, uključujući žigove, logotipe i nazive domene, koji se pojavljuju na internetskoj stranici, zaštićeni su zakonima o intelektualnom vlasništvu i pripadaju tvrtki Sanofi ili njenim povezanim društvima ili je za njihovo korištenje potrebno odobrenje.

Nijedna sastavnica internetske stranice se ne smije kopirati, reproducirati, mijenjati, ponovno objaviti, otpremiti, iskriviti, prenijeti ili distribuirati na bilo koji način ili u bilo kojem mediju, u cijelosti ili djelomično, bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke Sanofi. Međutim, možete preuzeti i ispisane dokumente (ili njihove dijelove) koje je Sanofi otpremio na internetsku stranicu i napraviti njihove kopije za vašu osobnu, privatnu i nekomercijalnu uporabu, na osobnom računalu ili pomoću alata za dijeljenje ponuđenih na internetskoj stranici.

Sljedeća izjava treba se nalaziti na svakoj odobrenoj kopiji cjelokupnog ili dijela sadržaja web stranice: „AUTORSKO PRAVO SANOFI-AVENTIS GRUPE 2020 - SVA PRAVA PRIDRŽANA“.
Prigodom odobrene uporabe sastavnica prikazanih na web stranici, nije ih dozvoljeno mijenjati na bilo koji način.

Tvrtka Sanofi i njena povezana društva pridržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji zbog bilo kakvog kršenja njihovih prava intelektualnog vlasništva.

PRIRODA INFORMACIJA

Svrha web stranice je prikupljanje e-dozvola od zdravstvenih djelatnika.

Informacije dane na ovoj web stranici nisu poziv na propisivanje ili kupnju lijekova koje nudi tvrtka Sanofi ili neko od njenih povezanih društava, niti se smatraju pozivom na ulaganje i ne tumače se kao nagovaranje, javna ponuda ili predstavljanje ponude za upis ili kupnju dionica, odnosno trgovanje dionicama tvrtke Sanofi ili nekim drugim vrijednosnim papirima koje izdaje tvrtka Sanofi i/ili njena povezana društva.

POVJERLJIVOST

Web stranica nije kreirana tako da od vas prima bilo kakve povjerljive informacije. Osim podataka o osobnosti (pogledajte Politiku privatnosti na web stranici), bilo koje informacije u bilo kojem obliku (dokumenti, podaci, grafike, pitanja, prijedlozi, koncepti, primjedbe ili drugo) koje navedete na web stranici nikako se neće smatrati povjerljivim. Sukladno tome, samo vaše dostavljanje ovih informacija daje nam pravo koristiti ih, reproducirati, distribuirati, modificirati ili prenositi kako bismo obradili vaš zahtjev.

Korisnička imena i zaporke („podaci za prijavu“), koji su vam dostavljeni za prijavljivanje na web stranicu vaša su osobna i ne smiju se dijeliti s bilo kojom drugom osobom. U potpunosti ste odgovorni za uporabu i povjerljivost podataka za prijavu.

VEZE S DRUGIM WEB STRANICAMA

Tvrtka Sanofi ne snosi nikakvu odgovornost u vezi s bilo kojom web stranicom treće osobe kojoj ste mogli pristupiti putem ove web stranice. Tvrtka Sanofi ne može na bilo koji način kontrolirati sadržaj takvih web stranica trećih osoba koje ostaju u cijelosti neovisni od tvrtke Sanofi. Postojanje veze između ove web stranice i web stranice treće osobe ni u kojem slučaju ne znači da tvrtka Sanofi na bilo koji način odobrava sadržaj te web stranice treće osobe, a naročito njezinu moguću uporabu.

Uz to, odgovorni ste za poduzimanje mjera predostrožnosti neophodnih za sprječavanje bilo kakve zaraze web stranice, posebno jednim ili više računalnih virusa, trojanaca ili nekim drugim „parazitom“.

Eksterne web stranice mogu sadržati hiperpoveznice koje vode do ove web stranice. Nijedna takva hiperpoveznica neće biti instalirana bez prethodne izričite suglasnosti tvrtke Sanofi. U svakom slučaju, tvrtka Sanofi ni na koji način nije odgovorna za nedostupnost takvih eksternih web stranica.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Tvrtka Sanofi ulaže sve razumne napore kako bi osigurala da informacije objavljene na ovoj web stranici budu točne i ažurirane. Zadržava pravo ispraviti sadržaj u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. Međutim, tvrtka Sanofi ne može jamčiti da su podaci dostupni na web stranici točni, ažurirani ili potpuni. Materijali i sastavnice web stranice su dani „takvi kakvi jesu“ bez ikakvog jamstva, implicitnog ili eksplicitnog. Sukladno tome, osim za izravnu imovinsku štetu nastalu usljed grubog ili namjernog nemara tvrtke Sanofi, tvrtka Sanofi nije odgovorna za:

  • bilo kakvu netočnost, pogrešku ili propust u pogledu informacija dostupnih na web stranici;
  • bilo kakvu štetu prouzročenu prevarnim upadom treće osobe koji dovodi do promjene informacija ili sadržaja koji su dostupni na web stranici;
  • i šire, za bilo koji neizravni ili posljedični gubitak, iz bilo kojeg razloga, bilo kojeg podrijetla, bilo koje prirode ili s bilo kakvim posljedicama, čak i ako je tvrtka Sanofi upozorena na mogućnost takve štete ili gubitka.

Tvrtka Sanofi ne pruža nikakvo implicitno ili eksplicitno jamstvo koje se odnosi, bez ograničenja, na prikladnost web stranice za tržište ili drugu određenu namjenu.

DOSTUPNOST WEB STRANICE

Prihvaćate (i) da je tehnički nemoguće da web stranica funkcionira bez podrazumijevanih postavki i da tvrtka Sanofi ne može preuzeti nikakvu odgovornost za to, (ii) da podrazumijevane postavke mogu dovesti do privremene nedostupnosti web stranice i (iii) da na funkcioniranje web stranice mogu negativno utjecati uvjeti i performance izvan kontrole tvrtke Sanofi, kao što su, primjerice, prenosne i telekomunikacijske veze između vas i web stranice.

Tvrtka Sanofi i/ili njeni dobavljači mogu, u bilo kojem trenutku, privremeno ili trajno izmijeniti ili prekinuti kompletnu web stranicu ili njezin dio kako bi se izvršili radovi na održavanju i/ili uvela poboljšanja i/ili promjene web stranice. Tvrtka Sanofi nije odgovorna za bilo kakve izmjene ili obustavu ili prekid web stranice.

PRAVNE INFORMACIJE

Web stranica i njezin sadržaj su uređeni zakonima Francuske i svi relevantni sporovi su u nadležnosti sudova u Parizu, Francuska.

PRAVNA OBAVIJEST

UREDNIK WEB STRANICE

UREDNIK IZDANJA

HOSTING

Plusserver GmbH
Hohenzollernring 72
50672 Keln
Njemačka
Phone +49 2203 1045 3000