სანოფი - სამედიცინო სპეციალისტის თანხმობის მიღება საქართველო