სანოფი - სამედიცინო სპეციალისტის თანხმობის მიღება საქართველო

ჩემი ანგარიში

ჩემი პერსონალური ინფორმაცია

(ნებაყოფლობითი)

ჩემი თანხმობა

მსურს, მივიღო ჩემთვის შესაფერისი ინფორმაცია სანოფის პროდუქტების და სერვისების შესახებ (როგორც ეს მითითებულია სანოფის გამოყენების პირობებში და პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ შეტყობინებაში), შემდეგის მეშვეობით
თქვენი პარამეტრების მიღება, როგორც ეს განსაზღვრულია სანოფის გამოყენების პირობებში და პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ შეტყობინებაში, დაეხმარება სანოფს, მოგაწოდოთ მიზნობრივი და შესაბამისი კონტენტი და სერვისები, ამგვარად თქვენ შეიძენთ უკეთესი მომხმარებლის გამოცდილებას.