Санофи - Собирање согласност на здравствени работници во Северна Македонија