POLITIKA ZASEBNOSTI

Podjetje Sanofi je popolnoma posvečeno varstvu osebnih podatkov in vam namerava zagotoviti vse ustrezne informacije o načinu obdelave vaših osebnih podatkov na tej spletni strani.

V nadaljevanju boste na tej spletni strani našli vse pomembne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Upoštevati je treba, da se lahko sčasoma vsebina Politike zasebnosti spremeni, na primer v primeru razvoja naših procesov ali pa kot rezultat spremembe veljavne zakonodaje. Če bodo te spremembe objektivno pomembne in bodo vplivale na vaše pravice ali naše obveznosti v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov (in če bodo obstajali načini, da stopimo v stik z vami), vas bomo na ustrezen način obvestili o posodobitvi na podlagi zbranih informacij.

Vendar vam priporočamo, da redno obiskujete spletno stran, ki vsebuje to Politiko zasebnosti, da bi preverili vse posodobitve.

KDO JE ODGOVOREN ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV NA TEJ SPLETNI STRANI?

SANOFI-AVENTIS, trženje in prodaja farmacevtskih izdelkov d.o.o., Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID številka: SI38556090, matična številka: 1446908000, je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov oseb, ki uporabljajo to spletno stran in zato ravna kot kontrolor podatkov.

OPOMNIK: KAJ SO OSEBNI PODATKI IN OBDELAVA PODATKOV?

Za potrebe te Politike zasebnosti osebni podatki pomenijo vse informacije, ki se nanašajo na fizične osebe, ki so identificirane ali jih lahko identificiramo in ki jih je obdelalo podjetje SANOFI v zvezi s cilji in nameni, opredeljenimi s to Politiko zasebnosti.

Da pojasnimo, to so vse informacije, ki se nanašajo na posameznika. Ti osebni podatki so lahko na primer naslednji:

 • Osnovne identifikacijske informacije, kot sta vaše ime ali datum rojstva;
 • Informacije, ki se lahko nanašajo neposredno ali posredno na vas, kot je objava na družabnih omrežjih;
 • Informacije, ki so lahko povezane z vami ali vašo napravo, kot je IP-naslov (tj. omrežni naslov vaše naprave);

V tem smislu pomeni izraz »obdelava« vsako dejanje, ki se nanaša na vaše osebne podatke, na primer:

 • Zbiranje
 • Shranjevanje
 • Dostop
 • Analiza
 • Brisanje

KATERI OSEBNI PODATKI SE ZBIRAJO NA TEJ SPLETNI STRANI?

Med delovanjem lahko na tej spletni strani najdemo zbrane naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • Identifikacijske podatke: vse informacije, ki omogočajo vašo identifikacijo, bodisi neposredno ali posredno, kot so vaše ime in kontaktni podatki (naslov, naslov e-pošte, telefonska številka), vrsta dela, ki ga opravljate, vaše podjetje)
 • Strokovni podatki, priloženi obrazcu za registracijo
 • Podatke o povezavi: vse informacije v zvezi z vašo povezavo in dostopom do te spletne strani (npr. vrsta uporabljene naprave in brskalnika, časovna oznaka vaše povezave, naslov IP, obiskane strani), zgodovina brskanja
 • Podatke o lokaciji: informacije, ki jih lahko vaša naprava in brskalnik posredujeta o vaši lokaciji, če dovolite, da se takšne informacije lahko delijo s podjetjem Sanofi
 • Podatke, ki se nanašajo na piškotke („cookies“) in podatke, ki jih lahko zberete s pomočjo piškotkov: za več informacij o piškotkih si oglejte besedilo v “politika piškotko”v.
 • V posameznih posebnih primerih lahko Sanofi obdeluje tudi filozofska, politična in verska mišljenja, članstvo v sindikatih, spolno usmerjenost, informacije, ki se nanašajo na zdravstveno, rasno ali etnično poreklo: Sanofi bo obdeloval tiste kategorije osebnih podatkov, ki so opredeljeni kot »občutljivi« osebni podatki ali »posebne kategorije« osebnih podatkov samo, če je to dovoljeno na podlagi veljavnih zakonov o varstvu podatkov. Predvsem bo Sanofi takšne podatke obdeloval samo, če za to predhodno pridobi vašo izrecno in konkretno privolitev.

V KATERE NAMENE SE ZBIRAJO OSEBNI PODATKI NA TEJ SPLETNI STRANI?

Vsaka obdelava osebnih podatkov mora biti uporabljena za določen namen. V zvezi s tem se osebni podatki zbirajo in obdelujejo na tej spletni strani za naslednje namene:

 • za omogočanje navigacije po tej spletni strani
 • za omogočanje spletnega dostopa do storitev, aplikacij in platform: upravljanje vaših internetnih računov
 • za komunikacijo z vami: dajemo odgovore na vaše zahteve ali poizvedbe; nudimo podporo za izdelke in storitve; zagotavljamo vam pomembne informacije, administrativne informacije, obvezna obvestila in promocijsko gradivo; pošiljamo vam novice in informacije o naših izdelkih, storitvah, blagovnih znamkah, dejavnostih; organiziramo in vodimo strokovne dogodke in kongrese, vključno z našim sodelovanjem na teh dogodkih;

KAKŠNA JE PRAVNA PODLAGA TE SPLETNE STRANI ZA OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Vaši osebni podatki obdelujejo samo na podlagi:

 • vvaše predhodne PRIVOLITVE: s katero ste jasno in izrecno privolili, da lahko podjetje Sanofi obdeluje vaše osebne podatke. V praksi to običajno pomeni, da vas bo Sanofi poklical, da podpišete dokument ali izpolnite spletni obrazec »prijave« ali sledite ustreznemu postopku, ki vam bo omogočil popolno obveščenost in da nato jasno sprejmete, ali zavrnete predvideno obdelavo osebnih podatkov. Na podlagi vašega brskanja po tem spletnem mestu in, če je odločilnega pomena, soglašanja z obdelavo vaših osebnih podatkov s pomočjo piškotkov (v skladu z našo politiko piškotkov v nadaljevanju).
 • pogodbenega razmerja med vami in družbo Sanofi: v tem primeru je obdelava vaših osebnih podatkov v glavnem potrebna za izvedbo ali uporabo pogodbe; to pomeni, da lahko Sanofi oziroma mora, če ne želite, da vaše osebne podatke obdeluje v tem kontekstu, zavrniti sklenitev takšne pogodbe z vami, morda pa tudi ne bo mogel zagotoviti izdelkov ali storitev, zajetih s to pogodbo.
 • „zakonitega interesa“ podjetja Sanofi v smislu veljavne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. V tem primeru bo Sanofi pri določanju, ali je bila obdelava legitimna in zakonita, upošteval vaše temeljne pravice in interese.

KAKO DOLGO SE SHRANJUJEJO OSEBNI PODATKI NA TEJ SPLETNI STRANI?

Osebni podatki, zbrani na tej spletni strani, se bodo hranili v naslednjih obdobjih, odvisno od kategorij osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

 • Identifikacijski podatki: Sanofi hrani vaše osebne podatke toliko časa, kot je potrebno za zgoraj opisane namene, ali do preklica vašega soglasja
 • Sporočila: Podatki ne bodo shranjeni
 • Strokovne informacije Sanofi hrani vaše osebne podatke toliko časa, kot je potrebno za zgoraj opisane namene, ali do preklica vašega soglasja
 • Podatki o povezavi: Podatki ne bodo shranjeni
 • Podatki o lokaciji: Podatki ne bodo shranjeni
 • Podatki, ki se nanašajo na piškotke in podatki, ki se jih lahko zbere s piškotki: V nadaljevanju sledi politika piškotkov

KDO IMA ODSTOP DO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Sanofi lahko vaše osebne podatke posreduje interno (tj. drugim subjektom družbe Sanofi) in/ali tretjim osebam zunanjim ponudnikom storitev za potrebe:

 • upravljanja vašega računa
 • identificiranja dostopa od spletne strani
 • izboljšanja in prilagoditve spletne strani in naših izdelkov, storitev in na splošno našega poslovanja
 • korespondence z vami zaradi reševanja vseh poizvedb ali pritožb
 • za boljše razumevanje vaših interesnih področij in preferenc, da bi izboljšali naše komunikacijske kanale in interakcijo z vami
 • pošiljanje obvestil in drugih informacije, za katere menimo, da so vam koristne ali da ste jih zahtevali od nas

Kadar takšen notranji ali zunanji prenos osebnih podatkov pomeni prenos vaših osebnih podatkov v državo, ki zagotavlja nižjo stopnjo varstva osebnih podatkov, kot je običajno zagotovljena v vaši državi, bo Sanofi zagotovil, da bodo vaši osebni podatki zavarovani z zadostno stopnjo zaščite, na način, da bo izvajal ustrezne varstvene ukrepe, kot so Evropske standardne pogodbene klavzule, Zavezujoča korporativna pravila podjetja Sanofi ali iskanje vaše izrecne predhodne privolitve.

VAŠE PRAVICE: SANOFI BO ZAGOTOVIL, DA LAHKO UVELJAVLJATE PRAVICE V ZVEZI Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI

Svoje pravice lahko uveljavite v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu osebnih podatkov.

Zato vas Sanofi obvešča, da imate pravico:

 • dostopa do svojih osebnih podatkov na podlagi preproste zahteve – v tem primeru lahko dobite kopijo teh podatkov (če to zahtevate), razen če vam ti podatki niso neposredno na voljo, na primer preko vašega osebnega računa;
 • da so vaši osebni podatki popravljeni če so netočni, nepopolni ali zastarani;
 • da so vaši osebni podatki izbrisani v premerih, ki jih določa veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov (»pravica do pozabe«);
 • do umika privolitve, ki ste jo dali za obdelavo vaših osebnih podatkov, ne da bi vplivali na zakonitost obdelave, če so bili vaši osebni podatki zbrani in obdelani na podlagi vaše privolitve;
 • do vložitve pritožbe na obdelavo vaših osebnih podatkov, če so bili vaši osebni podatki zbrani in obdelani na podlagi zakonitega interesa družbe Sanofi. V tem primeru morate obrazložiti svojo zahtevo tako, da nam pojasnite vašo konkretno situacijo;
 • zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov glede na stanja, predvidena z zakonom o varstvu podatkov;
 • do pridobitve vaših osebnih podatkov za prenos iz podjetja Sanofi na tretjo osebo ali v primeru, da Sanofi vaše osebne podatke prenese neposredno tretji osebi, po vaši izbiri, če je to tehnično izvedljivo (pravica do prenosljivosti podatkov je dovoljena le, če obdelava temelji na vaši privolitvi)

Če želite uveljaviti posamezno pravico, se obrnite na nas, kot je opisano v poglavju »Kako stopiti v stik z nami«,mi pa bomo ukrenili vse potrebno, da vam čim prej odgovorimo.

Pritožbo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko vložite tudi pri pristojnem organu za varstvo podatkov. Predlagamo pa, da predhodno stopite v stik z nami. Če želite uveljaviti to pravico, se lahko obrnete neposredno na pristojni organ za varstvo podatkov glede na kraj bivanja.

KAKO STOPITI V STIK Z NAMI

Vsa vprašanja ali zahteve v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov s strani podjetja Sanofi lahko pošljete našemu uslužbencu za varstvo podatkov na naslednji naslov: SECEuropePrivacy@sanofi.com