POLITIKA E COOKIES

ÇFARË ËSHTË NJË COOKIE?

Cookie është dosje e vogël që ruhet në kompjuterin ose celularin tuaj me kërkesën e shfletuesit tuaj kur vizitoni këtë faqe të internetit. Cookie mundëson që faqja e internetit “të mbaj mend” veprimet ose preferencat tuaja gjatë një periudhe së caktuar kohore. Shumica e shfletuesve nënkupton që ju i lejoni cookie-t. Megjithatë, përdoruesit mund të vendosin që shfletuesit e tyre nëse dëshirojnë mund të refuzojnë ose heqin cookie-t.
Ekzistojnë disa lloje të cookie-ve:

  • Cookie-t e sesionit fshihen kur mbyllni shfletuesin tuaj.
  • Cookie-t e qëndrueshëm mbeten në pajisjen ose kompjuterin tuaj derisa i skadon afati ose ju i fshini qëllimisht. Ato mundësojnë që informacione të caktuara për përdorimin tuaj të njihen kur të ktheheni në një faqe interneti.

Cookie mund të ruajë përkohësisht informacione anonime për përdorimin dhe përdoruesit e faqes së internetit.

CILAT COOKIE PËRDOR SANOFI NË KËTË FAQE INTERNETI?

Disa cookie duhen për të mundësuar përdorimin e faqes së internetit, kurse të tjerat mundësojnë harmonizimin dhe optimizimin e përmbajtjes së shfaqur, grumbullimin e preferencave të përdoruesit ose ndjekjen e publikut të faqes së internetit, gabimeve në këtë faqe dhe sigurimin e qasjes në faqen e internetit.

Ne dhe ofruesit tanë të shërbimeve përdorim cookie-t të qëndrueshëm në faqen tonë të internetit.

Sanofi përdor cookie-t nëse ju keni pranuar atë me anë të një banderole për cookie-t. Nëse keni dhënë tashmë pëlqimin, banderola nuk do të shfaqet më derisa të skadojë afati i përdorimit të cookie-t. Nëse nuk dëshironi që faqja jonë e internetit të mos instalojë cookie-t në shfletuesit tuaj, mund të çaktivizoni cookie-t në faqen e cila mban cilësimet e cookie-ve ose duke ndryshuar cilësimet e shfletuesit. Në atë rast, faqe të caktuara interneti ndoshta nuk do të funksionojnë në mënyrë të rregullt.

COOKIE-T THEMELORE

Këto cookie janë të nevojshme për funksionimin e kësaj faqeje interneti, për shembull ata u mundësojnë përdoruesve që të mbeten të regjistruar në llogarinë e tyre. Cookie-t themelorë nuk mund të çaktivizohen.

EMRI I COOKIE-T PËRSHKRIMI I COOKIE-T AFATI I PËRDORIMIT TË COOKIE-T
XSRF-TOKEN Falsifikimi i kërkesave të kryqëzuara. Përdoret për sigurinë. Do të fshihet pas mbylljes së dritares së shfletuesit.
SESSION_COOKIE (KOLAČIĆ SESIJE) Përdoret për ruajtjen e ID-së së sesionit. Do të fshihet pas mbylljes së dritares së shfletuesit.

NËSE NUK DËSHIRONI QË COOKIE-T TË PËRDOREN NË SHFLETUESIN TUAJ?

Mund të bllokoni përdorimin e cookie-ve dhe të hiqni cookie-t të cilat tashmë janë të instaluar në shfletuesin tuaj. Vini re faktin se çaktivizimi i cookie-ve mund t’ju pengojë në qasjen funksioneve të caktuara në faqen tonë të internetit ose faqe të tjera interneti.

Mund të zgjidhni shfletuesin tuaj që të pranojë ose të refuzojë të gjitha cookie-t, ose që t’ju njoftojë kur shfaqet cookie, që të kontrollojë vlefshmërinë e tij, kohëzgjatjen dhe përmbajtjen gjithashtu të fshijë cookie-t herë pas here.
Gjithashtu, mund të shkruani “cookie-t” në seksionin e ndihmës të shfletuesit për tu qasur në udhëzimet e konfigurimit.
Për informacione sesi të menaxhoni cookie-t në shfletuesin e celularit tuaj duhet të shihni manualin e përdorimit të pajisjes.
Për më shumë informacione për cookie-t, duke përfshirë edhe atë sesi të instalohen dhe sesi të menaxhohen ose të fshihen shihni www.allaboutcookies.org.