Sanofi - Formulari i Pëlqimit Profesionistëve të Kujdesit Shëndetësor në Shqipëri

Llogaria ime

Të dhënat e mia personale

Pëlqimi im

Unë do të doja të merrja informacion nga Sanofi për marketingun, shërbimet dhe informacionin shkencor mjekësor. (siç përcaktohet në Kushtet e Përdorimit dhe Njoftimin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në kompaninë Sanofi), përmes:
Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në tërësi ose pjesërisht për marrjen e këtyre e-mail-eve dhe mesazheve të tjera elektronike në çdo kohë duke ndjekur udhëzimet e dhëna në komunikimin elektronik ose duke na kontaktuar në: SECEuropePrivacy@sanofi.com